سایه

عزیزترین دارایی هر انسان ، خانه اوست و زیباترین خانه ها شایسته ترین آنهاست(کوروش بزرگ)

کوبیسم(مکعب گرایی در معماری)

(به فرانسوی: Cubisme) یکی از سبک‌های هنری است.هنرمندان این مکتب معتقد بودندکه در یک زمان یا یک لحظه از یک زاویه دید نمی توان به تمام هستی آن واقف گشت و "برای کشف یک تناسب حقیقی و کامل،فدا کردن شکل ظاهر سطحی ضرورت دارد.
کوبیست ها به این نتیجه رسیده بودند که نه فقط باید چیزها را همه جانبه دید، بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست. نمایش واقعیت چند وجهی یک شی مستلزم آن بود که از زوایای دید متعدد به طور همزمان به تصویر در آید، یعنی کل نمودهای ممکن شیء مجسم شود. ولی دستیابی به این کل عملا غیر ممکن بود. بنابراین بیشترین کاری که هنرمند کوبیست می توانست انجام دهد، القای بخشی از بی نهایت امکاناتی بود که در دید او آشکار می شد. روشی که او به کار می برد تجزیه صور اشیاء به سحطهای هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در یک مجموعه به هم بافته بود. بدین سان، هنرمند کوبیست داعیه واقعگرایی داشت، که بیشتر نوعی واقع گرایی مفهومی بود تا واقعگرایی بصری.( یعنی باز کردن اشکال و مفاهیم....)

مکتب کوبیسم و یا به معنای لغوی آن مکعب گری در سال 1907 با اجرای و نمایش تابلو دوشیزگان آوینیون توسط پیکاسو پایه گذاری شد، گرچه آن تابلو به دید مردم نابه هنجار می نمود و هم از نظر پیکاسو کاری ناتمام از نظر هنری با پا به عرصه گذاشتن مکتب کوبیسم، ضوابط دیرینه هنرهای نقاشی و پیکره تراشی از پایۀ و بن دگرگون شد، و ابتکار و اهتمام بزرگترین هنرمندان زمان را به خود موقوف ساخت، کوبیسم در قیاس با دیگر جنبش های هنری پیش از خود، گسست مثبت تری از اصول و شیوه رنسانس محسوب می شود، کوبیسم از یک سو به هنر پیش از یونان چشم دارد(پس تا حدودی به پست مدرن ها هم احساس ارادت داره!!!!) و از سوی دیگر به آینده و راه پیش رو هنری. باید گفت آنچه کوبیسم را از مکتبهای دیرین متمایز می دارد این است که کوبیسم هنر تقلیدگری نیست، بلکه هنری است ادراکی که می تواند تا مرحله آفرینش تعالی یابد. کوبیسم ریشه‌هائی نیرومند در هنر قومی ـ قبلیه‌ای آفریقائی دارد (اینجاست که میگم تفکرات پست مدرن یا فرا پست مدرن داره اینجاست!)( این نظر شخصی هست!!!!) .از ویزگی های این سبک میتوان به مواردی چون تقلیل اشکال به ساختارهای هندسی ،نمایش بخش های پنهان یک موضوع در منظر مخاطب به صورت همزمان ، و اینکه تمام فرم های طبیعت به استوانه و کره و مخروط قابل تجزیه اند اشاره داشت.

ادوار کوبیسم:

کوبیسم به سه دوره تقسیم می شود:  دوره اول که به کوبیسم اولیۀ معروف است به تابلوهایی گفته می شود که بین سالهای 1905 تا 1908 کشیده شده اند، مرحله دوم آن که به کوبیسم تحلیلی معروف است، تاکید بیشتری به فرایند جستجوی بصری دارد، هنرمندان سعی می کردند تا مجموعه ای از نقاط دید و پرسپکتیوهای مختلف را در اثر خود ارائه کنند در در این آثار توجه به رنگ یا تقریباً نادیده انگاشته می شد و یا شدیداً به چند مایه رنگ آبی، خاکستری، یا قهواه ای روشن که هماهنگ با سنگینی حجم های موجود در نقاشی است محدود می شدند.دوره سوم کوبیسم که به کوبیسم ترکیبی خوانده می شود، رنگ واپس می نشیند و هنرمند با کلاژ کلمات حروف وبافت های نامقبول سطح تابلو را پر می کند. معمولاً از سطوح واقعی همچون کارتن، کاغذ دیواری یا روزنامه در سطح کار نقاشی استفاده می شود.

تاثیر همین دوره های کوبیسم بر هنر بود که سبکهای آشنایی مثل دیکانستراکشن... فولدینگ...... پیدایش کیهانی.... به وجود بیاد!!!!

لوکربوزیه اولین کسی بود که کوبیسم را وارد معماری کرد...

[ سه شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:36 ] [ زینب حاتمی ...سایه ] [ ]